maleeeee

Projekt „Aktywna Tablica”

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Skład zespołu nauczycielskiego:

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół w Ozimku:
  • Koordynator: Bartosz Wiśniewski
  • Sławomir Makowiec
  • Barbara Tuła
  • Agnieszka Fras-Suchecka
 2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku
  • Koordynator: Bartosz Wiśniewski
  • Sławomir Makowiec
  • Magdalena Rosik
  • Barbara Tuła
  • Agnieszka Fras-Suchecka
  • Mirosława Bigas-Popów

Skip to content