maleeeee

Projekt „Aktywna Tablica”

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wnioskowanych przez szkołę. Podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania technologii komputerowych i interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z wielu przedmiotów i zajęć dodatkowych. W obecnej szkole ważne jest by korzystać z metod aktywizujących ucznia. Zakupione monitory interaktywne INQPro 75” z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i stwarzają warunki do zmiany nauczania. Chętnie wykorzystywane są w trakcie zajęć i sprawiają, że zajęcia są atrakcyjniejsze, wzrasta też motywacja uczniów do pogłębiania wiedzy.

Szkoły uczestniczące w projekcie:
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku.

Skład zespołu nauczycielskiego:

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół w Ozimku:
  • Koordynator: Bartosz Wiśniewski
  • Sławomir Makowiec
  • Barbara Tuła
  • Agnieszka Fras-Suchecka
 2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku
  • Koordynator: Bartosz Wiśniewski
  • Sławomir Makowiec
  • Magdalena Rosik
  • Barbara Tuła
  • Agnieszka Fras-Suchecka
  • Mirosława Bigas-Popów

Scenariusze zajęć:

Lekcje otwarte w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli:

 • lekcje otwarte przeprowadzone w ZS w Niemodlinie (na Teams):
  21.04.2023r. – lekcja chemii w klasie 2LO, temat: Właściwości alkoholi monohydroksylowych”, prowadząca Agnieszka Rybicka.
  22.05.2023r. – lekcja języka niemieckiego w klasie 1LO, temat: Kaffee und Kuchen, prowadząca Katarzyna Wesoła.
 • lekcje otwarte zorganizowane przez ZS w Ozimku:
  16.05.2023r. – „Systemy liczbowe – powtórzenie wiadomości”, prowadzący Bartosz Wiśniewski.
  23.05.2023r. – „Bramki logiczne oraz realizacja funkcji logicznych na bramkach”, prowadzący Bartosz Wiśniewski.

Harmonogram działań w programie „Aktywna Tablica”

Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programugrudzień 2022Dyrektor szkoły
Spotkania z koordynatorem w ramach międzyszkolnych sieci współpracystyczeń-czerwiec 2023koordynator, członkowie zespołu
Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programuna bieżącoadministrator strony/koordynator
Omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę w programiena bieżąconauczyciele prowadzący zajęcia/obserwatorzy zajęć
Podsumowanie programuczerwiec 2023koordynator zespołu, zespół
Skip to content