maleeeee

W roku szkolnym 2022/2023, tak jak w latach poprzednich, rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia.

Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

 Na Rok Szkolny  2022/2023 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie uczniów w TUZ. Wybrany został wariant ubezpieczenia  za składkę 60 zł. Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Termin opłaty składki to 17.10.2022 na numer rachunku : 78 2490 0005 0000 4100 1921 3609 w treści przelewu należy podać imię nazwisko dziecka oraz numer klasy. Odbiorca : Tuz 

Skip to content