Na rok szkolny 2019/2020 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Ozimku pozytywnie zaakceptowała ofertę ubezpieczeniową COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP.

Suma ubezpieczenia to 18 000 zł, składka podstawowa z wyczynowym uprawianiem sportu 52 zł.

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne. Dokumentacja oferty ubezpieczenia, formularze likwidacji szkód dostępne są w sekretariacie szkoły lub poniżej na stronie.

Szczegóły oferty, informacja dla rodziców, jak zlikwidować szkodę oraz formularz likwidacji szkody – znajdują się poniżej.

Skip to content