maleeeee

Historia Zespołu Szkół w Ozimku wiąże się z początkiem polskiego szkolnictwa w naszym mieście. We wrześniu 1945 roku władze huty rozpoczęły organizację 6 – tygodniowych kursów repolonizacyjnych, przeznaczonych dla tych, którzy mieli problemy w biegłym posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie. Zajęcia prowadzone były w zakresie języka polskiego, nauki o Polsce i historii Polski przez pracowników huty i studentów odbywających 3 – miesięczne praktyki w zakładzie. Równolegle z kursami zorganizowano pierwszą szkołę dokształcającą w zawodach hutniczych dla 107 uczniów. Zajęcia odbywały się w stołówce i pomieszczeniach biurowych na terenie huty.

Szkoła pod oficjalną nazwą Szkoła Przemysłowa Państwowej Huty „Małapanew” w Ozimku rozpoczęła działalność 14 stycznia 1946 roku, a jej pierwszym dyrektorem został Roman Waleczek. W następnym roku szkolnym 1947/48 placówka liczyła już 190 uczniów i zatrudniała 11 nauczycieli. 

W 1948 roku z powodu dużego zainteresowania, zainicjowały działalność Gimnazjum Przemysłowe i Liceum Przemysłowe z klasą tzw. o kierunku hutniczym. Bardzo ważny w życiu szkoły był rok 1949 w którym, wypuszczono pierwszych absolwentów i zapadła decyzja o budowie nowego obiektu szkoły przy ulicy Częstochowskiej. 

Pierwsi absolwenci Liceum Przemysłowego.

W roku szkolnym 1950/51 powstaje trzeci typ szkoły Zawodowej – Zasadnicza Szkoła Zawodowa /2-letnia/. W 1951 roku rozpoczęło działalność Technikum Odlewniczo-Mechaniczne, którego zadaniem było kształcenie średniej kadry technicznej w zawodach mechanik i odlewnik. 

Technikum odlewnicze 1953 r.

Popularność Szkoły w Ozimku – jako jedynej szkoły średniej w gminie, oraz rozbudowa miasta, spowodowały podjęcie decyzji o utworzeniu w 1973 roku, filii II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu. Od 1 września 1981 r. oddziały LO, decyzją kuratorium w Opolu usamodzielniono i włączono do zbiorczego zakładu szkolnego. 

W 1974 roku placówka otrzymała nową nazwę Zespół Szkół Zawodowych Huty „Małapanew”, a 1 stycznia 1978 roku Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych Huty „Małapanew”. Od początku działalności Szkoła posiadała internat z różną lokalizacją, oraz stare i nowe warsztaty szkolne. 

W latach 70-tych stopniowo zaczął zmieniać się profil naszej Szkoły, która z typowo hutniczej zaczęła przekształcać się w szeroko profilową szkołę środowiskową. Skomplikowana struktura Zespołu i warunki kształcenia młodzieży różnych typów szkół, przebywających ze sobą na co dzień w tych samych pomieszczeniach, znalazły swoje odbicie w nowej, oficjalnej, funkcjonującej od 1 września 1994 roku nazwie – Zespół Szkół w Ozimku.

W 2016 Zespół Szkół w Ozimku obchodził 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyły się liczne imprezy towarzyszące, wśród nich wspaniały zjazd absolwentów. Do tej pory mury naszej szkoły opuściło około 10000 absolwentów. Zdecydowana większość kontynuowała naukę na studiach wyższych.

Zespół Szkół obecnie.
Skip to content