maleeeee

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  • Agnieszka Gałka – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Piotr Bąk – Zastępca przewodniczącego RR
  • Katarzyna Smolnik – Sekretarz RR
  • Barbara Kempa – Skarbnik RR


Komisja Rewizyjna:

  • Sylwia Jarczewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Anna Ledniowska – Członek KR
  • Monika Kościelna – Członek KR
Skip to content