Technikum

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznego naboru – tam zakłada się konto, wybiera szkolę i klasę – kliknij w link
  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
  1. Technikum 4-letnie (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)
KLASAZAWÓDLICZBA MIEJSC
1TI1technik informatyk25
1TS1technik informatyk E-SPORT25
1TF1technik fotografii i multimediów16
1TE1technik ekonomista25
  1. Technikum 5-letnie (dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej)
KLASAZAWÓDLICZBA MIEJSC
1TI2technik informatyk25
1TS2technik informatyk E-SPORT25
1TF2technik fotografii i multimediów16
1TE2technik ekonomista25

Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych klas będą określane w zależności od wybranego przez ucznia kierunku.

Szczegółowe zasady rekrutacji i punktacja dostępne są w sekcji:

Nasza ulotka

Najnowsze posty
View All
Skip to content