maleeeee

KALENDARIUM 2022/2023

 • 30.08.2022 – konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023
 • 01.09.2022 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 15.09.2022 – konferencja RP (czwartek, 15:15)
 • do 23.09.2022 – spotkania rodziców z wychowawcami klas
 • 13.10.2022 – apel w DK z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 20.10.2022 – konsultacje dla rodziców
 • 31.10.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 01.11.2022 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 02-30.11.2022 – praktyka zawodowa dla klasy 4Ti oraz 4Tf
 • 11.11.2022 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 15.12.2022 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr
 • 15.12.2022 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr, konsultacje dla rodziców w godzinach 17:30-18:30
 • 23-30.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2023 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 10.01.2023 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 4T + poprawki
 • 11.01.2023 – poprawka egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie AUD.02 4T i 4Tf – praktyka
 • 16.01.2023 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna dla klasy 4T
 • 26.01.2023 – konferencja klasyfikacyjna I semestr (czwartek, godz. 15:15)
 • 13.02-24.02.2023 – ferie zimowe
 • 30.01.2023 – początek II semestru
 • 02.02.2023 – konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2022/2023 (czwartek, 15:15)
 • 06-31.03.2023 – praktyka zawodowa klasy 3T
 • 24.03.2023 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych
 • 24.03.2023 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, konsultacje dla rodziców
 • 06-11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.04.2023 – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, wtorek godzina 15:15
 • 28.04.2023 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych, uroczysty apel w DK
 • 01-03.05.2023 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 04-08.05.2023 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas liceum ogólnokształcącego i technikum
 • 04-22.05.2023 – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS
 • 04-06.05.2023 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas LO i Technikum
 • 19.05.2023 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach
 • 19.05.2023 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych
 • 08.06.2023 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 09.06.2023 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 02.06-07.06.2023 – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzi
 • 03.06-07.06.2023 – praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla klasy 3Tf
 • 12.06-17.06.2023 – praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla klasy 3Ti
 • 15.06.2023 – końcowa konferencja klasyfikacyjna, wtorek godzina 15:15
 • 22.06.2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 23.06.2023 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczysty apel w DK
 • 23.06.2023 – konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023, piątek 15:15
 • 24.06.2023 – 31.08.2023 – ferie letnie

Skip to content