KALENDARIUM 2021/2022

 • 30.08.2021 – konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022
 • 01.09.2021 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 16.09.2021 – konferencja RP (czwartek, 15:15)
 • do 24.09.2021 – spotkania rodziców z wychowawcami klas
 • 04-29.10.2021 – praktyka zawodowa klasy III T
 • 14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 15.10.2021 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.10.2021 – konsultacje dla rodziców
 • 01.11.2021 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 02.11.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11.11.2021 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 17.12.2021 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr
 • 17.12.2021 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr
 • 23-31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2022 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 07.01.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11.01.2022 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy IVT
 • 17.01.2022 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna dla klasy IVT
 • 27.01.2022 – konferencja klasyfikacyjna I semestr (czwartek, godz. 15:15)
 • 31.01-13.02.2022 – ferie zimowe
 • 31.01.2022 – początek II semestru
 • 17.02.2022 – konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2021/2022 (czwartek, 15:15)
 • 01-28.03.2022 – praktyka zawodowa klasy III Ti i III Tf
 • 25.03.2022 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych
 • 25.03.2022 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, konsultacje dla rodziców
 • 14-19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 26.04.2022 – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, wtorek godzina 15:15
 • 29.04.2022 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
 • 01-03.05.2022 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 04-06.05.2022 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas liceum ogólnokształcącego i technikum
 • 04-20.05.2022 – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS
 • 04-06.05.2022 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas LO i Technikum
 • 20.05.2022 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach
 • 20.05.2022 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych
 • 16.06.2022 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 17.06.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.06-07.06.2022 – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzi
 • 06.06-12.06.2022 – praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • 21.06.2022 – końcowa konferencja klasyfikacyjna, wtorek godzina 15:15
 • 23.06.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 24.06.2022 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27.06.2022 – konferencja podsumowująca rok szkolny 2021/2022, poniedziałek 10:00
 • 25.06.2022 – 31.08.2022 – ferie letnie

Skip to content