• 31.08.2020 – konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021
 • 01.09.2020 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 22.09.2020 – konferencja RP (wtorek 15:15)
 • do 30.09.2020 – spotkania rodziców z wychowawcami klas
 • 14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.10.2020 – konsultacje dla rodziców
 • 01.11.2020 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 02.11.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11.11.2020 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 17.12.2020 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr
 • 17.12.2020 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr
 • 23-31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
 • 04-17.01.2021 – ferie zimowe
 • 12.01.2021 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zawodu technik informatyk
 • 18.01.2021 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna EE.09
 • 28.01.2021 – konferencja klasyfikacyjna I semestr (godz. 10:00)
 • 01.02.2021 – początek II semestru
 • 01-31.03.2021 – praktyka zawodowa klasy II i III Technikum
 • 25.03.2021 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych
 • 25.03.2021 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach IIILO i IVT, konsultacje dla rodziców
 • 01-06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 27.04.2021 – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, wtorek godzina 15:15
 • 30.04.2021 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
 • 03.05.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 04-20.05.2021 – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS
 • 04-06.05.2021 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas LO i Technikum
 • 20.05.2021 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach
 • 21.05.2021 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych
 • 03.06.2021 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 04.06.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.06.2021 – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 23.06.2021-08.07.2021 – praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • 22.06.2021 – końcowa konferencja klasyfikacyjna, wtorek godzina 15:15
 • 24.06.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 25.06.2021 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 28.06.2021 – konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021, poniedziałek 10:00
 • 26.06.2021 – 31.08.2021 – ferie letnie

Skip to content