Kalendarium 2019/2020

 • 29.08.2019 – konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020
 • 02.09.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12.09.2019 – konferencja RP (czwartek 15:15)
 • do 30.09.2019 – spotkania rodziców z wychowawcami klas
 • 11.10.2019 – apel DEN – uroczyste ślubowanie klas pierwszych
 • 14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 24.10.2019 – konsultacje dla rodziców od 17:30 do 18:30
 • 01.11.2019 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 08.11.2019 – Marsz Niepodległości
 • 11.11.2019 – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 04-29.11.2019 – praktyka zawodowa dla uczniów klasy III Technikum
 • 12.12.2019 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr
 • 12.12.2019 – konsultacje dla rodziców 17:30-18:30
 • 23-31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna
 • 02-06.01.2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 10.01.2020 – egzamin z kwalifikacji E.14 dla zawodu technik informatyk – dzień wolny od zajęć dydaktycznych klasy IVT
 • 11.01.2020 – egzamin praktyczny z kwalifikacji E.14 dla klasy IVT
 • 16.11.2020 – konferencja klasyfikacyjna I semestr (godz. 15:15)
 • 20.01.2020 – początek II semestru
 • 22.01.2020 – apel szkolny, podsumowanie I semestru
 • 06.02.2020 – konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2019/2020 , czwartek godzina 15:15
 • 10.02.2020-23.02.2020 – ferie zimowe
 • 02-27.03.2020 – praktyka zawodowa klasy II Technikum
 • 25.03.2020 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych
 • 26.03.2020 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach IIILO i IVT, konsultacje dla rodziców 17:30-18:30
 • 09-14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.04.2020 – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, wtorek godzina 15:15
 • 26.04.2020 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych i pożegnanie absolwentów – apel przygotowany przez klasy IILO i IIIT
 • 01.05.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 04-22.05.2020 – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS
 • 04-06.05.2020 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas LO i Technikum
 • 28.05.2020 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach
 • 28.05.2020 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych, konsultacje dla rodziców w godzinach 17:30-18:30
 • 11.06.2020 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 23.06.2020 – końcowa konferencja klasyfikacyjna, wtorek godzina 15:15
 • 25.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 26.06.2020 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 29.06.2020 – konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/2020, poniedziałek 10:00
 • 27.06.2020 – 31.08.2020 – ferie letnie
Najnowsze posty
View All
Skip to content