Kalendarium 2018/2019

 • 11.02.2019 r. – rozpoczęcie II semestru
 • 14.02.2019 r. – apel szkolny – podsumowanie I semestru
 • 21.02.2019 r. – konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2018/2019 (czwartek 15:15)
 • 01.03.2019 r. – 29.03.2019 r. – praktyka zawodowa klasy II technikum
 • 21.03.2019 r. ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych
 • 22.03.2019 r. – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, konsultacje dla rodziców od 17:30 do 18:30
 • 10 – 12.04.2019 r. – egzaminy gimnazjalne według harmonogramu CKE
 • 17.04.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych godzina 15:15
 • 18 – 23.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 26.04.2019 r. zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych i pożegnanie absolwentów – apel przygotowany przez klasy 2LO i 3T
 • 01.05.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 02.05.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 03.05.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 06 – 25.05.2019 r. – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) według harmonogramu CKE i ZS
 • 17.05.2019 r. – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach
 • 17.05.2019 r. – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych, konsultacje dla rodziców w godzinach 17:30-18:30
 • 13.06.2019 r. – końcowa konferencja klasyfikacyjna godzina 15:15
 • 18.06.2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
 • 20.06.2019 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • od 21.06.2019 r. do 04.07.2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna – według harmonogramu CKE i ZS
 • 21.06.2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 24.06.2019 r. – konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019