maleeeee

KALENDARIUM 2023/2024

 • 31.08.2023 – konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024

 • 04.09.2023 – rozpoczęcie roku szkolnego

 • 14.09.2023 – konferencja RP (czwartek, 15:15)

 • do 22.09.2023 – spotkania rodziców z wychowawcami klas

 • 13.10.2023- apel w DK z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 14.10.2023 – Dzień Edukacji Narodowej

 • 19.10.2023 – konsultacje dla rodziców

 • 01.11.2023 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 02-03.11.2023 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 06.11.- 01.12.2023 – praktyka zawodowa klasy IV T

 • 11.11.2023 – Święto Niepodległości

 • 13.12.2023 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr

 • 14.12.2023 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr,

 • 14.12.2023 – konsultacje dla rodziców 17:30-18:30

 • 22.12.2023 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23-31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna

 • 06.01.2024 – Święto Trzech Króli

 • 10.01.2024 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klas V – kwalifikacje INF.03 i AUD.05

 • 15.01.2024 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna dla klas V – kwalifikacje INF.03 i AUD.05

 • 11.01.2024 – konferencja klasyfikacyjna I semestr (czwartek, godz. 15:15)

 • 15.01-28.01.2024 – ferie zimowe

 • 29.01.2024 – początek II semestru

 • 01.02.2024 – konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2023/2024 (czwartek, 15:15)

 • 29.01. – 23.02.2024 – praktyka zawodowa klasy IIIT

 • 20.03.2024 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych

 • 21.03.2024 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, konsultacje dla rodziców

 • 28.03-02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

 • 23.04.2024 – konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, wtorek godzina 15:15

 • 26.04.2024 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych, uroczysty apel w DK 

 • 01-03.05.2024 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 06-10.05.2024 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas liceum ogólnokształcącego
  i technikum

 • 07-24.05.2024 – pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS

 • 15.05.2024 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych końcowych w pozostałych klasach

 • 16.05.2024 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

 • 30.05.2024 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 31.05.2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

 • 06.2024 – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • 06.2024 – praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 3T

 • 13.06.2024 – końcowa konferencja klasyfikacyjna, czwartek godzina 15:15

 • 21.06.2024 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczysty apel w DK 

 • 21.06.2024 – konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023, piątek 12:00

 • 24.06.2024 – 31.08.2024 – ferie letnie

Skip to content