maleeeee

Nasze klasy Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2023/2024

  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
Liceum 4-letnie
KLASAPROFILLICZBA MIEJSC
1A2humanistyczno – dziennikarska26
1B2turystyczno – językowa26
1C2psychologiczno – pedagogiczna – resocjalizacyjna26

Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych klas będą określane w zależności od wybranego przez ucznia profilu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i punktacja dostępne są w sekcji:
Skip to content