Nasze klasy Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022

  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
Liceum 4-letnie (dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej)
KLASAPROFILLICZBA MIEJSC
1A2humanistyczna25
1B2turystyczno – językowa25
1C2psychologiczno – pedagogiczna25

Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych klas będą określane w zależności od wybranego przez ucznia profilu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i punktacja dostępne są w sekcji:
Skip to content