maleeeee

Nasze klasy Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2024/2025

  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
Liceum 4-letnie
PROFILLICZBA MIEJSC
Społeczno-prawna30
Turystyczno-językowa z elementami logistyki30
Psychologiczno-pedagogiczna30

Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych klas będą określane w zależności od wybranego przez ucznia profilu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i punktacja dostępne są w sekcji:
Skip to content