Liceum Ogólnokształcące

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznego naboru – tam zakłada się konto, wybiera szkolę i klasę – kliknij w link
  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
  1. Liceum 3-letnie (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)
KLASAPROFILLICZBA MIEJSC
1A1językowy25
1B1społeczno – prawny25
1C1biologiczno – chemiczny25
  1. Liceum 4-letnie (dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej)
KLASAPROFILLICZBA MIEJSC
1A2językowy25
1B2społeczno – prawny25
1C2biologiczno – chemiczny25

Przedmioty rozszerzone dla poszczególnych klas będą określane w zależności od wybranego przez ucznia profilu.

Szczegółowe zasady rekrutacji i punktacja dostępne są w sekcji:

Nasza ulotka

Najnowsze posty
View All
Skip to content