Spotkania z wychowawcami

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 przewidziane są następujące terminy spotkań z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami:
  • 22.03.2019 r. konsultacje z nauczycielami w godzinach 17:30-18:30, zebrania w klasach maturalnych związane z wystawieniem przewidywanych ocen końcowych


  • 17.05.2019 r. konsultacje z nauczycielami w godzinach 17:30-18:30, zebrania rodziców w poszczególnych klasach, informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

W terminach zebrań z rodzicami, w szkole są obecni wszyscy nauczyciele (istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy).

Poza wskazanymi powyżej datami konsultacji każdy z wychowawców może na bieżąco organizować spotkania z rodzicami jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.

Najnowsze posty
View All
Skip to content