maleeeee

W roku szkolnym 2023/2024 przewidziane są następujące terminy spotkań z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami w godzinach: 17.30-18.30

  • 19.10.2023 – konsultacje dla rodziców (dostępni wszyscy nauczyciele w ramach konsultacji indywidualnych)
  • 14.12.2023 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr (dostępni wszyscy nauczyciele w ramach konsultacji indywidualnych)
  • 21.03.2024 – ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, konsultacje dla rodziców – wychowawcy klas maturalnych
  • 16.05.2024 – termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (dostępni wszyscy nauczyciele w ramach konsultacji indywidualnych)

W razie potrzeby możliwe są konsultacje indywidualne z nauczycielami w innym terminie (wszelkie ustalenia przez dziennik elektroniczny).

Skip to content