maleeeee

Sprawozdanie z Wymiany Młodzieży 2019 r.

W dniach od 21.05.2019r. do 27.05.2019r. w Sasbach odbyło się 28-e spotkanie młodzieży w ramach partnerstwa pomiędzy Zespołem Szkół w Ozimku a Heimschule Lender w Sasbach. Program pobytu był, jak zawsze, bardzo ciekawy i urozmaicony, dostarczył jego uczestnikom wielu  wrażeń. Podczas pobytu spotkała nas miła niespodzianka – wizyta w Europa-Parku. Tradycyjnie zwiedziliśmy Strasburg i Freiburg oraz okolice Schwarzwaldu. W tym roku młodzież wspólnie brała udział w projekcie malarki Aliny Atlantis „Wizja Europy-nasza przyszłość”. Uczestnicy analizowali jej obraz (o wymiarach 4m x 10m) oraz mieli możliwość wyrażenia swojej wizji podczas malowania własnych, małych obrazów. W dniu projektu uczestniczyliśmy w wiecu przygotowanym przez naszych partnerów z okazji 70-lecia Konstytucji Niemiec. Podczas pobytu byliśmy  również zaproszeni na Musical „rockBa”, przygotowany przez uczniów naszej szkoły partnerskiej. Ciekawym doświadczeniem były spotkania i rozmowy z uczniami i nauczycielami naszej szkoły partnerskiej. Wymiana doświadczeń  wzbogaciła obydwie strony.

Wszyscy z niecierpliwością czekali na rewizytę w Ozimku, która miała miejsce od 12 do 17 czerwca br.

Część turystyczna programu obejmowała, już tradycyjnie, miasta mające znaczny wpływ na historię i kulturę naszego kraju i regionu. Wspólnie zwiedziliśmy Kraków, Wrocław, Opole. Wzięliśmy także udział w kolejnej lekcji historii „Dokąd Europo”, podczas której Arcybiskup Alfons Nossol w Kamieniu Śląskim, nawiązał do wydarzeń z Krzyżowej w roku 1989, wskazując jednocześnie na wartości, które powinny towarzyszyć młodemu europejczykowi. Doskonale przygotował młodzież do zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tradycyjnie były spotkania ze społecznością szkolną. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej i warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy praktycznie doświadczali warunków życia i rękodzieła naszych przodków. Młodzi ludzie mieli możliwość porównać rozwój standardów i poziomu życia w Europie na przestrzeni wieków. Dzień projektu zakończony został spływem kajakowym, grillem oraz wspólnymi zmaganiami sportowymi – realną współczesnością -„wspólnie dla Europy”. Kolejne spotkanie projektowe – „Europo, co dalej?” upłynęło nad rozważaniami stworzenia kolejnej zwrotki hymnu europejskiego. Młodzież, działając wspólnie, świetnie się bawiła, wykorzystywała swoje umiejętności językowe, organizacyjne i edukacyjne ucząc się od siebie, doskonale wykazała się kreatywnością i umiejętnością współpracy.

Tegoroczne spotkania, tak jak wszystkie poprzednie, przebiegły w atmosferze przyjaźni i akceptacji. Młodzież  tradycyjnie mieszkała w rodzinach swoich partnerów, pogłębiała komunikatywną  znajomość  języka niemieckiego i angielskiego.

Zarówno nasz wyjazd do Sasbach, jak i program realizowany w Ozimku dofinansowany został przez organizację międzynarodową – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Nad przebiegiem wymiany, jej super organizacją i logistyką pieczę miały p. Klaudia Bukowska-Pająk, p. Danuta Derda i p. Iwona Musiał.

W roku szkolnym 2018/2019 wyjazd naszych uczniów do Sasbach odbędzie się w dniach 20-28 maja 2019 r.

Nasi koledzy i koleżanki z Sasbach przyjadą do Ozimka w dniach 12-17 czerwca 2019 r.

Wszystkich informacji o wymianie udzielają: p. Klaudia Bukowska-Pająk, p. Iwona Musiał, p. Danuta Derda.

Sprawozdanie z wizyty w Ozimku 2018 r.

20 maja 2018 r. przywitaliśmy w Ozimku gości z naszej szkoły partnerskiej. Wizyta trwała do 25 maja. Część turystyczna programu obejmowała już tradycyjnie miasta mające znaczny wpływ na historię i kulturę naszego kraju i regionu. Wspólnie zwiedziliśmy Kraków, Wrocław, Opole. Wzięliśmy także udział w kolejnej lekcji historii podczas spotkania z naszym zacnym, przyjacielem ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem w Kamieniu Śląskim, który, pomimo swojego wieku, wciąż zachwyca młodych ludzi swą charyzmą, mądrością i ponadczasowymi naukami. Doskonale przygotował młodzież do zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Tradycyjnie spotkaliśmy się z burmistrzem Ozimka i dyrektorem Zespołu Szkół, który nie tylko przywitał naszych gości, ale uroczyście rozpoczął „Grę Miejską”, która była kontynuacją poznawania wspólnej historii, ale również miała na celu dokładniejsze poznanie życia codziennego naszego miasteczka. Młodzież, wzorem ubiegłego roku, w grupach mieszanych, miała za zadanie odwiedzenie pewnych miejsc, obiektów na terenie miasta (np.: szkołę, kręgielnię, publiczną bibliotekę w Domu Kultury, Urząd Gminy i Miasta,  hotel i restaurację …), tam uzyskiwała dalsze wskazówki i zadania do wykonania. Lista zadań, już tak obszerna, została wzbogacona o kolejne. Młodzież pozyskując informacje świetnie się bawiła, wykorzystywała swoje umiejętności językowe, organizacyjne i edukacyjne ucząc się od siebie, doskonale wykazała się kreatywnością i umiejętnością współpracy. Kolejnym punktem gry była podróż  śladami prehistorii w Parku Ewolucji w Krasiejowie.

Zakończeniem dnia pełnego wrażeń, ale także wspólnego zdobywania wiedzy umiejętności, było wspólne grillowanie, wspólna gra w piłkę, wspólny taniec i wspólne rozmowy.

 „Gra Miejska” podsumowana została w ostatnim dniu pobytu naszych gości. Oceniona została poprawność wykonania zadań i zaangażowanie poszczególnych uczestników. Rozdane zostały nagrody – kubki z logo naszej wymiany i logo pnwm. Ze zrobionych zdjęć uczestnicy zrobili małą wystawę. Pobyt gości urozmaiciła „mała niespodzianka urodzinowa” (ognisko, tańce, gry zabawy) w gospodarstwie agroturystycznym, bo okazało się, że wśród naszych gości była solenizantka urodzinowa.

Tradycyjnie uczestnicy wymiany mieszkali w domach swoich rówieśników, mając wiele okazji   do wykorzystania swoich umiejętności komunikacyjnych.

Wszystkie punkty ujęte w programie były realizowane wspólnie, uczestnicy świetnie się bawili i integrowali. Spotkanie to było kolejnym dowodem na to, że Zespół Szkół w Ozimku wraz z jego uczniami i nauczycielami skutecznie realizują założenia wspólnej zintegrowanej Europy oraz jest dowodem na to, że odrębności kulturowe naszych narodów, bariera językowa nie stanowią przeszkody we wspólnym spotykaniu się i wspólnym spędzaniu czasu.

Cele spotkania – wzajemne poznanie się, utrzymywanie przyjaźni, pielęgnowanie idei Zjednoczonej Europy, tolerancja i poszanowanie odrębności kultur naszych narodów, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku niemieckim i angielskim zostały w pełni zrealizowane.  W czasie spotkania  nawiązane zostały nowe przyjaźnie, które utrzymywane są przez wiele lat.

Sprawozdanie z wizyty w Sasbach

W dniach od 11.06.2018 r. do 17.06.2018 r. w Sasbach odbyło się 27 spotkanie młodzieży w ramach partnerstwa szkół pomiędzy Zespołem Szkół w Ozimku a Heimschule Lender w Sasbach. Program pobytu był, jak zawsze, bardzo ciekawy i urozmaicony, dostarczył jego uczestnikom wielu  wrażeń. Podczas pobytu spotkała nas miła niespodzianka – wizyta w Europa-Parku. Tradycyjnie zwiedziliśmy Strasburg i Freiburg oraz okolice Schwarzwaldu. W tym roku młodzież wspólnie poznawała historię ale również i życie codzienne Sasbach wykonując zadania zawarte w „Grze Miejskiej”. Ciekawym było poznanie historii zegara z kukułką – symbolu Schwarzwaldu, dawnego życia ludzi na wsi. Młodzież samodzielnie wykonała wzór zegara, była świadkiem wyrobu naczyń szklanych metodą tradycyjną. Wspólnie zastanawialiśmy się nad dalszymi losami naszej wymiany. Wzięliśmy udział w festynie szkolnym, naszym wkładem był taniec „Belgijka”, który zatańczyliśmy wspólnie z naszymi partnerami.

Ciekawym doświadczeniem były spotkania i rozmowy z uczniami i nauczycielami naszej szkoły partnerskiej. Wymiana doświadczeń  wzbogaciły obydwie strony.

Tegoroczne spotkanie, tak jak wszystkie poprzednie,  przebiegło w atmosferze przyjaźni i akceptacji międzynarodowych spotkań młodzieży naszych szkół. Młodzież  tradycyjnie mieszkała w rodzinach swoich partnerów  (jeden dzień w całości spędziła z rodziną). Młodzież pogłębiała komunikatywną  znajomość  języka niemieckiego i angielskiego.

W niemieckiej prasie lokalnej ukazały się artykuły dotyczące naszego pobytu w Sasbach. Wszystkie punkty programu realizowane były z uczestnictwem strony niemieckiej.

Skip to content