Szkoła Branżowa I stopnia

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznego naboru – tam zakłada się konto, wybiera szkolę i klasę – kliknij w link
  1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia.
  2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:
  1. Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)
KLASARODZAJLICZBA MIEJSC
1WA1wielozawodowa25
1WB1wielozawodowa25
  1. Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia (dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej)
KLASARODZAJLICZBA MIEJSC
1WA2wielozawodowa25
1WB2wielozawodowa25

Kryteria punktowe dla absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych będą podane wkrótce…

Nasz ulotka