Monthly Archives: Sierpień 2019

Wszystkie osoby, które mogą zdawać poprawkowy egzamin maturalny w sesji sierpniowej informujemy, że poprawka odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. 
Read more
Kandydat do TECHNIKUM oraz SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki 
Read more
Kursy dla uczniów szkoły branżowej: Zawód – mechanik pojazdów samochodowych – klasa III , miejsce kursu – Kluczbork – termin: 
Read more