maleeeee

Kandydat do TECHNIKUM oraz SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole.  Badania są bezpłatne. Skierowanie na badania jest do pobrania na naszej stronie lub do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00- 14:00.

Prosimy od załatwienie badań do końca sierpnia 2019 r.

Wykaz przychodni, w których można zrobić bezpłatne badania:

  1. Poradnia medycyny pracy SPZOZ, Opole ul. T. Kościuszki 2, tel.: 774020399
  2. SP ZOZ Śródmieście, Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 30, tel.: 774412056

Druki skierowań na badania do pobrania:

Comments are closed.
Skip to content