maleeeee

Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w Rankingu Perspektywy. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

To z inspiracji dyrektorów szkół i nauczycieli wprowadzono dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.

W roku 2022 Technikum Zespołu Szkół uzyskało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY – zajęliśmy 10 miejsce w województwie opolskim i 294 w Polsce.

Comments are closed.
Skip to content