maleeeee

Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku w latach 1975-1992

Józef Derda urodził się 8 lutego 1934r. w Dalachowie koło Wielunia.
W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową. Po jej skończeniu rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Opolu.

Kontynuował edukację w stolicy naszego województwa zdobywając tytuł magistra matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Po studiach podjął pracę nauczyciela matematyki w szkołach w miejscowościach: Krzyżowa Dolina, Schodnia Stara. Następnie został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.

W 1975 roku Józef Derda został dyrektorem naszej szkoły, która w tamtym okresie nosiła nazwę Zespołu Szkół Hutniczo – Mechanicznych. Swoje obowiązki pełnił do 25 stycznia 1992r. do chwili przejścia na emeryturę.

Józef Derda był aktywnym działaczem oraz uczestnikiem życia społecznego i lokalnego Ozimka.

Przez trzy kadencje był radnym i w latach 1979 – 1984 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej.

W okresie 1992 – 1995 pracował w społecznym Komitecie Budowy Przychodni Miejskiej i Rozbudowy Szpitala w Ozimku. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Jednak najbardziej cenił sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Żegnamy znakomitego i wspaniałego człowieka naszej szkolnej społeczności.

 Cześć jego pamięci.

Comments are closed.
Skip to content