Klauzula informacyjna RODO

Poniżej można pobrać dokument związany z przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowy i wizerunku.