maleeeee

Matura coraz bliżej …czyli Wielka Powtórka z Historii pt. ,,Polska między Wschodem a Zachodem”.

Kolejny raz nasi uczniowie pod opieką Katarzyny Cichockiej wzięli udział w programie przygotowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, skierowanym do pasjonatów historii a zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do matury z tego przedmiotu.
Mogli wybrać między wykładami „Fryderyk Barbarossa i jego relacje z Piastami” dr hab. prof. UO Marcina Böma a „Polakami na Kremlu 1610 i 1812” dr hab. prof. UO Mariusza Sawickiego.
Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach z archeologii, relacji polsko– ruskich w średniowieczu oraz śladów Rzymian na ziemiach polskich.

Comments are closed.
Skip to content