maleeeee

W dniu 13 października 2021r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół  w Ozimku. W skład klas najmłodszego rocznika zespołu wchodzą uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum gdzie kształcimy informatyków i fotografów oraz szkoły branżowej I stopnia do której uczęszczają uczniowie klasy wielozawodowej.

Ceremonię pasowania prowadził dyrektor szkoły p. Dariusz Bigas.            
Do pasowania przystąpili uczniowie: Emila Czyrnia z Liceum, Przemysław Bujak z Technikum oraz Dawid Ogorzałek z klasy Branżowej. Pierwszaki uroczyście ślubowali powtarzając słowa roty:

My uczniowie Zespołu Szkół w Ozimku ślubujemy …

– nauką i pracą rozsławiać  Zespół Szkół w Ozimku

ŚLUBUJEMY

         – strzec zawsze i wszędzie honoru naszej szkoły

ŚLUBUJEMY

– kultywować tradycje szkoły

ŚLUBUJEMY

– z godnością nosić miano ucznia Zespołu Szkół w Ozimku

ŚLUBUJEMY

– swoim zachowaniem i postawą społeczną przynosić chlubę naszej        

 szkole, miastu i naszej ojczyźnie

ŚLUBUJEMY.

Po tej uroczystej chwili dyrektor szkoły pogratulował „pierwszakom” wstąpienia do społeczności uczniowskiej i życzył spełnienia swoich planów edukacyjnych i zawodowych.

Tomasz Ciekalski

      Foto: Alicja Szulc

Comments are closed.
Skip to content