maleeeee

Zespół Szkół w Ozimku pragnie poinformować uczniów klasy I Szkoły Branżowej kształcących się w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych, że ich kurs zawodowy odbędzie się w formie zdalnej w terminie od 18.01.2021 do 12.02.2021.

Jednocześnie przypominamy, że kursy w zwodzie Blacharz Samochodowy (klasa II) oraz Sprzedawca (klasa III) odbywać się będą wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

Comments are closed.
Skip to content