maleeeee

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE” 6 EDYCJA: POLSKI ALPINIZM I HIMALAIZM. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostaną z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z alpinizmem i himalaizmem. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz bezpiecznego chodzenia po górach. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play” oraz „Stop zwolnieniom z WF-u”.

Więcej informacji u naszego katechety p. Michała Kachno oraz na stronie: Polski Alpinizm i Himalaizm

Comments are closed.
Skip to content