maleeeee

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły i placówki wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do wtorku, 22 grudnia br.

Wszystkie zajęcia od 26.10.2020 r. do 22.12.2020 r. odbywają się w sposób zdalny według bieżącego planu lekcji. Proszę przed każdą lekcją sprawdzać czy nauczyciel wysłał jakąś informację, zadanie, link do konferencji na e-dzienniku lub przez Classroom.

W okresie od 24 października do 22 grudnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl

Comments are closed.
Skip to content