maleeeee

Organizacja konsultacji

Termin: od 25.05.2020 r. do 05.06.2020 r.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do matury. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi sanitarnymi i obowiązkowo stosować się do tych zasad:

  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć abiturienci chorzy lub przebywający w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji,
  • Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
  • Mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki,
  • Posiadać swoje przybory do pisania i inne pomoce np. linijkę, kalkulator,
  • Nie będzie można pożyczać przyborów i podręczników od innych abiturientów,
  • Zachować co najmniej 2 metrowy dystans społeczny od innych osób,
  • Unikać większych skupisk abiturientów, zachować dystans przebywając  na korytarzu, w toalecie szkolnej.

                                                  Język polski
A. Gawlik – 3A wtorek 8:00 – 10:30
B. Gawlik -Libor – 4T czwartek 8:00 – 10:30
  Język niemiecki
K. Bukowska-Pająk – 3A poniedziałek 8:50 – 10:30
K. Bukowska-Pająk – 4T poniedziałek 10:45 – 12:20
  Język angielski
Sylwia Szczepaniak – 3A środa 9:45 – 11:30
Mirosława Bigas – 4T piątek 8:50 – 10:30
  Matematyka
M. Trzcińska – 3A czwartek 12:30 – 14:10
D. Derda – 4T czwartek 12:30 – 14:10
  Historia i WOS
K. Cichocka – 3A wtorek 10:45 – 12:20
  Biologia i Chemia
J. Cholewa – 3A wtorek 12:30 – 14:10
  Geografia
B. Kostuś – 3A piątek 10:45 – 12:20
B. Kostuś – 4T piątek 12:30 – 14:10
Comments are closed.
Skip to content