maleeeee

Drodzy Maturzyści,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania m.in. egzaminu maturalnego w 2020 r.
W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni.
Przypominamy również o aktualnym harmonogramie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.

Comments are closed.
Skip to content