W czasie zdalnego nauczania od 26.10.2020 do 08.11.2020 nie będą tworzone zastępstwa.
Zajęcia odbywają się wg akutalnego planu zajęć.