Biblioteka

Biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zapraszają od
poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet. Istnieje również możliwość skorzystania z ksero.